Hypotekárne záložné listy

Hypotekárne záložné listy

Vydávať ich môže len banka so špeciálnou licenciou. Takáto banka sa nazýva hypotekárna banka. Sú to listy a dlhopisy, ktorých nominálna hodnota a hodnota výnosu je krytá pohľadávkami z hypotekárnych úverov. Pre ich krytie môžu byť použité iba pohľadávky z hypotekárnych úverov. Nesmú však presahovať 60% časť z cien založených nehnuteľností.

Ich výhoda spočíva v tom, že sú kryté pohľadávkami z hypotekárnych úverov, ktoré sú navyše zaistené prostredníctvom záložného práva reálne existujúcou  hodnotou nehnuteľnosti. Tým pádom je to bezpečná investícia. Takisto sú oslobodené od daní z príjmu. Majiteľ ich môže predať aj pred dobou splatnosti.

Zakúpiť ich môžete na vybraných pobočkách bánk. Pre ich zakúpenie je potrebné mať občiansky preukaz a výpis z majetkového účtu SCP, u právnických osôb navyše výpis z OR a plnú moc k zastupovaniu.

Tri základné systémy emisie hypotekárnych záložných listov sú adresný, všeobecný a blokový systém.  Blokový sa delí ešte na rigorózny a liberálny.

Pozrite si aj:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.